Verticale landbouw

Verticale landbouw 

is een vorm van landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van gestapelde kweeklagen in een fabriekshal, kantoor of winkel of in steden gebouwde hoogbouw, zogenaamde verticale boerderijtorens.

Door middel van verticale boerderijtorens wordt in drukbevolkte steden het voedselaanbod verhoogd en de ecologische voetafdruk van de landbouw verkleind. Naast de teelt van groenten en fruit kunnen er ook vis en kip en insecten worden gekweekt.

We hebben in de toekomst niet alleen maar een dreigend tekort aan landbouwgrond, zoet water en aan fosfor voor kunstmest door een verwachte fosforpiek maar ook aan voedsel om aan de vraag van de toenemende wereldbevolking te kunnen voorzien. Ook kan bestaande landbouwgrond onbruikbaar worden door klimaatverandering. De oplossing zoeken we in een intensieve, industriële landbouw die genetische technologie en krachtigere agrochemicaliën gebruikt om hogere rendementen te halen.

Professor Dickson Despommier van de Columbia-universiteit in New York introduceerde in 2001 het Vertical Farm Project. Hij stelt voor om op braakliggend terrein in steden verticale boerderijen te plaatsen. Hij verwacht dat hier het jaar rond voedsel kan worden gekweekt, met minder water, afval en brandstof. Om aan binnenlandbouw te doen, is druppelirrigatie, aerocultuur en hydrocultuur nodig. Daarbij kan het gereinigde water van afvalwaterzuiveringsinstallaties in steden dienstdoen. Onder meer wordt brandstof bespaard op transport doordat de afstand tot de consumenten in de stad beperkt is.

Black Soldier Fly vertical farming

Bij het kweken van insecten zien we ook verticale landbouw. De productie gebeurt door middel van ZOEM racks. Dat wil zeggen de teelt vind plaats in meer laag stellingen zodat er op zo min mogelijk vloer oppervlakte zo veel mogelijk teelt oppervlakte wordt gecreëerd. Een groot voordeel van productie in meer laag stellingen is de mogelijkheid naar het opschalen naar een grootschaligere productie. Je hoeft alleen de machines te verplaatsen waardoor uitbreiden van de productie zeer voordelig is. Daarnaast zorgen de stellingen ervoor dat de productie eenvoudig te automatiseren is. Op deze manier bieden we een goede oplossing voor al onze klanten wereldwijd.

Als de larven na negen dagen volgroeid zijn dan worden deze levende insecten gescheiden van het organisch afval welke als voedingsbodem heeft gediend.

Waarom ZOEM stellingen in plaats van kisten?

 • Geschikt voor grote volumes.
 • Geen bewegende onderdelen in de teeltruimte.
 • Weinig onderhoud.
 • Arbeid kan worden gedaan door boeren in plaats van professors.
 • Lage investering per m2 teeltoppervlakte.
 • Gemakkelijk uit te breiden.
 • Betere klimaat beheersing.
 • Bijvoeden, watergeven, etc. allemaal direct mogelijk.
 • Makkelijk en snel schoonmaken.
 • Wereldwijd toepasbaar en niet alleen in Westerse landen.
 • Bewezen concept.
© 2021 Insect Engineers
Created by