Black Soldier Fly larve kweek

Black Soldier Fly kweek is op dit moment de meest voorkomende insectenteelt ter wereld. De Black Soldier Fly leent zich uitstekend voor de productie van voedsel door de korte productiecyclus en het hoge eiwitgehalte. De hoeveelheid eiwit maakt het insect tot een ideale voedingsbron voor diverse diersoorten.

Black Soldier Fly larve kweek

Tijdens de kweekfase worden de verzamelde eitjes van de Black Soldier Fly geplaatst in stellingen met compost gemaakt van reststromen van bijvoorbeeld organisch voedselafval. In een volledig beheerst klimaat komen de eitjes snel uit en worden de Black Soldier Fly-larven geboren.

Tijdens de Black Soldier Fly productie worden de beste condities gecreëerd in water, luchtvochtigheid en voeding zodat eitjes uitkomen. Daarna kunnen de larven in het volledig beheerste klimaat in slechts 6 dagen volgroeien. Tijdens dit proces nemen de larven voedingsstoffen op uit organisch afval om zo het lichaam voor te bereiden om naar de volgende levensfase als vlieg te gaan.

Ten tijde van de oogst bestaan de larven voor 40-65% uit eiwit en bevatten ze veel essentiële voedingsstoffen voor mens en dier. De insecten worden verwerkt tot een meel dat direct klaar is voor verspreiding en verdere verwerking.

© 2020 Insect Engineers
Created by